Samsun Teknopark
  • background

    Birlikte Geleceğe...

    browser
    tablet
    phone
Haberler
Tüm Haberler

0
AKTİF FİRMA
0
AKTİF ÇALIŞAN
0
YÜRÜTÜLEN PROJELER
0
TAMAMLANMIŞ PROJELER

Samsun Teknopark

Teknopark Nedir?

Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde ülkemizin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artması için teknoloji üretmesi ve bu teknolojiyi gerek ihraç edebilmesi gerekse kendi menfaatleri doğrultusunda kullanabilmesi gerekmektedir. Bu teknolojik ilerlemenin başarılı olmasının formülü, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik faaliyetlerinin bu iş birliğine destek olmasında saklıdır. Başarıya ulaşmak için bu üç grubu aynı çatı altında toplayan ve yeni bilgilerle üretimi destekleyen merkezler ise teknoparklardır.

Sunduğumuz Avantajlar

Teknoparklarda yer almaya hak kazanan firmalar için bazı muafiyetler sağlanır. Bunlar;

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet,

- Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet,

Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31/12/2023 tarihine kadar muafiyeti,

Aynı zamanda, bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti sağlanmaktadır.

Yine teknoparkların, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşları personeli istihdamı ile ilgili sağlanan avantajları bulunmaktadır. Bunlar ise;

- Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı,

Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması,

Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı.

Tüm bu faydalara ek olarak Samsun Teknopark bünyesinde bulunan firmalara ve kişilere, güçlü bir iletişim ağı, pazarlama gücü, patent desteği, danışmanlık desteği ve aynı zamanda bilginin paylaşıldığı güzel bir ortam sunmaktadır.

Neler Yapıyoruz?

Genellikle üniversitelerin yerleşkelerinde bulunan teknoparklarda, ofisler ve ortak çalışma alanı olan kuluçka merkezleri, Ar-Ge çalışması yapacağını beyan eden şirketlere ve iş fikri olan kişilere ücreti karşılığında kiralanır. Teknopark içinde bulunan firmalar ve kişiler teknopark yönetimine ilerleme raporları sunar ve gelişmeleri gözlemlenir. Bu ilerlemeler doğrultusunda firma teknopark çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam eder. 

Teknoparklarda yer alabilmenin ilk kuralı Ar-Ge projesi ile başvuru yapmak. Bu başvuru web sitemiz üzerinden çevrimiçi olarak alınıyor. Yapılan ön değerlendirmenin ardından ön başvurusu uygun bulunan başvuru sahibine kesin kayıt formu e-posta olarak paylaşılıyor. Formun tarafımıza ulaşmasından sonra hakem heyeti tarafından değerlendirmeler yapılıyor ve firmaya sonuç bildiriliyor. Genel işleyiş bu şekilde ancak buna ek olarak KOSGEB, TÜBİTAK veya Sanayi Bakanlığı gibi kurumlarca onaylanmış ve destek almış aynı zamanda teknoparka başvuru esnasında devam etmekte olan bir Ar-Ge projesi olan firmalar, hakem heyeti denetimine tutulmadan teknoparkta boş ofis olması ve teknopark yönetiminin de onaylaması koşuluyla teknoparka kabul edilebilir.

Girişimcilere Yönelik Katkılarımız

Samsun Teknopark’ta girişimcilere yönelik iki temel hizmet mevcuttur; ön kuluçka ve kuluçka ofisleri. Girişimciler iş fikirlerini olgunlaştırmak için ön kuluçka yapılarından destek alarak yenilikçi iş fikirlerinin test edilmesi ve ticarileştirilmesi için çalışma yapabilirler. Buna ek olarak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ön-kuluçka merkezinde ortaya çıkaran girişimciler, kuluçka ofislerimizde yer alarak çalışmalarını sürdürebilir ve desteklerden faydalanabilirler. Bu yapılar diğer girişimciler ile birlikte çalışma yapabilecekleri fiziki özellikte olup aralarında iletişim ve etkileşim oluşturmalarına imkân sağlayacak niteliktedir. 

Yine, Samsun Teknopark bünyesinde bulunan OMÜ-Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilere yönelik bilgi paylaşımı sağlanması, fikri varsa bunun projelendirilmesi, fikirleri doğrultusunda hazırlanacak projelerine destek sağlanabilmesi için gerekli kaynak araştırılmasının yapılması ve bu projenin uygulanması sürecinde mentorluk yapılması gibi birçok desteği bulunmaktadır.

Mevcut Durum

Sektörel Dağılım

Projeler

Firmalarımızın % 61'İ yazılım bilişim alanında, %8'i enerji sektöründe, %8'i makine teçhizat imalatında, %10'u tarım alanında, %13'ü ise ambalaj, gıda, elektronik, imalat sanayi, inşaat, medikal, kimya, otomotiv yan sanayi ve telekomünikasyon gibi çeşitli diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. 2019 itibari ile yaklaşık 146 personel tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere, Samsun Teknopark bünyesinde bulunan firmalarda istihdam edilmektedir.

Yazılım-Bilişim

57%

Medikal

9%

Makine Teçhizat İmalatı

15%

Tarım

7%

Diğer

12%
Duyurular & Etkinlikler
Tüm Duyurular & Etkinlikler

Firmalarımız