Sık Sorulan Sorular

SAMSUN TEKNOPARK

Sizden Gelen Sorular

Merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları iletişim formumuzu doldurarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Samsun TEKNOPARK’ a başta öncelikli sektörler olmak üzere Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

Samsun TEKNOPARK Yönetici Şirketi olan Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş, Samsun TEKNOPARK’ ta yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme yapmak suretiyle firma veya girişimcilerin Samsun TEKNOPARK’a gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde online başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, müteakiben Samsun TEKNOPARK Başvuru Formu ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte Samsun TEKNOPARK yönetimine başvuru yapılır.

Samsun TEKNOPARK başvurularında firmalardan başvuru ücreti alınmaktadır.

Başvurular, firma faaliyet alanında ve Samsun TEKNOPARK içinde gerçekleştirilecek projelerde uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirme süresinde başvuru sahibi firma ile yüz yüze görüşme yapar ve gerekli görülürse mevcut ofislerini veya tesislerini ziyaret eder. Hakem görüşleri Samsun TEKNOPARK Yönetim Kurulunca ilgili yasa hükümlerine göre karara bağlanır ve karar yazılı olarak firmalara bildirilir.

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Hakem heyetinin atanmasında OMÜ öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez, firmalar heyeti ancak değerlendirme toplantısında öğrenirler.

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminde itibaren en fazla altmış günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak TEKNOPARK tarafından firmalara bildirilir