27 Aralık 2023 tarihli ve 8004 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

27 Aralık 2023 tarihli ve 8004 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

27 Aralık 2023 tarihli ve 8004 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
‘’Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personellere veya teşvike konu edilen toplan çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge dışında geçirilen süreler için belirlenmiş olan oran, 31.12.2024 tarihine kadar; Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline %100, bunlar dışındaki personele ise %75 olarak uygulanacaktır.''