Girişimcilere Yönelik Katkılarımız

Neler Yapıyoruz

Samsun Teknopark’ta girişimcilere yönelik iki temel hizmet mevcuttur; ön kuluçka ve kuluçka ofisleri. Girişimciler iş fikirlerini olgunlaştırmak için ön kuluçka yapılarından destek alarak yenilikçi iş fikirlerinin test edilmesi ve ticarileştirilmesi için çalışma yapabilirler. Buna ek olarak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ön-kuluçka merkezinde ortaya çıkaran girişimciler, kuluçka ofislerimizde yer alarak çalışmalarını sürdürebilir ve desteklerden faydalanabilirler. Bu yapılar diğer girişimciler ile birlikte çalışma yapabilecekleri fiziki özellikte olup aralarında iletişim ve etkileşim oluşturmalarına imkân sağlayacak niteliktedir.

Yine, Samsun Teknopark bünyesinde bulunan OMÜ-Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilere yönelik bilgi paylaşımı sağlanması, fikri varsa bunun projelendirilmesi, fikirleri doğrultusunda hazırlanacak projelerine destek sağlanabilmesi için gerekli kaynak araştırılmasının yapılması ve bu projenin uygulanması sürecinde mentorluk yapılması gibi birçok desteği bulunmaktadır.