Sunduğumuz Avantajlar

Neler Yapıyoruz

Teknoparklarda yer almaya hak kazanan firmalar için bazı muafiyetler sağlanır. Bunlar;

- Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet,

- Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet,

- Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31/12/2023 tarihine kadar muafiyeti,

- Aynı zamanda, bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti sağlanmaktadır.

Yine teknoparkların, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşları personeli istihdamı ile ilgili sağlanan avantajları bulunmaktadır. Bunlar ise;

- Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı,

- Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması,

- Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı.

Tüm bu faydalara ek olarak Samsun Teknopark bünyesinde bulunan firmalara ve kişilere, güçlü bir iletişim ağı, pazarlama gücü, patent desteği, danışmanlık desteği ve aynı zamanda bilginin paylaşıldığı güzel bir ortam sunmaktadır.