Biz Kimiz?

Samsun Teknopark

SAMSUN TEKNOPARK

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi
BİZ KİMİZ

Samsun Teknopark

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş çalışmaları, 2009 yılı Temmuz ayında ilan edilen Bakanlar Kurulu kararı ile OMÜ Atakum Yerleşkesi‘ndeki 80.000 m² arazi üzerinde başlamıştır. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, 2010 yılı Haziran ayında üniversite-kamu- özel sektör-sivil toplum örgütlerinin ortaklığı ile kurularak çalışmalarına başlamıştır. Yapımına 2012 yılı Mart ayında başlanılan Samsun Teknopark İdare Binası ve Kuluçka Merkezi inşaatı 2014 yılı ikinci çeyreğinde hizmete girmiştir. Yönetici şirket, Samsun Teknopark’ın vizyonunun ve amaçlarının yerine getirilmesinden sorumlu tüzel kişiliktir. 33 ortağı bulunan Yönetici Şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında, şirket ana sözleşmesindeki kurallarca belirlenen yönetim kurulu gözetiminde görev yapmaktadır.

Vizyon & Misyon

İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yaratıcılık, yenilikçilik (inovasyon) ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi iş birliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, Bu ortamda yeralan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel teknopark hizmetleri sunmak, Girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır.

Hedefler

Samsun Teknopark, paydaşlarının bilimsel bilgi potansiyelinin, teknolojik ürün haline dönüşmesi ve özellikle üniversite bünyesindeki araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilebilmesi için uygun bir ortam oluşturacaktır. Bilgi teknolojilerinin yanı sıra, tıp teknolojisi ve mekatronik alanında olmak üzere otomasyon, malzeme geliştirilmesi, nanoteknoloji, farmasötik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, savunma teknolojileri, çevre teknolojileri gibi alanlarda faaliyet sürdürülmesi hedeflenmektedir.
117
Aktif Firma
740
Aktif Çalışan
150
Yürütülen Projeler
319
Tamamlanmış Projeler
 • Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,
 • Katma değeri yüksek hizmet ve ürünlerin dünya pazarına sunulmasına katkı sağlamak,
 • Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesinde rol oynamak,
 • Üniversite - Sanayi iş birliğini etkin ve sürekli kılmak,
 • Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
 • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,
 • Seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikteki şirketlere öncelik vermek,
 • Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
 • Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
 • Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
 • Nitelikli iş gücüne istihdam yaratmak,
 • Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası iş birliğini güçlendirmek.