Neler Yapıyoruz?

Neler Yapıyoruz

Genellikle üniversitelerin yerleşkelerinde bulunan teknoparklarda, ofisler ve ortak çalışma alanı olan kuluçka merkezleri, Ar-Ge çalışması yapacağını beyan eden şirketlere ve iş fikri olan kişilere ücreti karşılığında kiralanır. Teknopark içinde bulunan firmalar ve kişiler teknopark yönetimine ilerleme raporları sunar ve gelişmeleri gözlemlenir. Bu ilerlemeler doğrultusunda firma teknopark çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam eder.

Teknoparklarda yer alabilmenin ilk kuralı Ar-Ge projesi ile başvuru yapmak. Bu başvuru web sitemiz üzerinden çevrimiçi olarak alınıyor. Yapılan ön değerlendirmenin ardından ön başvurusu uygun bulunan başvuru sahibine kesin kayıt formu e-posta olarak paylaşılıyor. Formun tarafımıza ulaşmasından sonra hakem heyeti tarafından değerlendirmeler yapılıyor ve firmaya sonuç bildiriliyor. Genel işleyiş bu şekilde ancak buna ek olarak KOSGEB, TÜBİTAK veya Sanayi Bakanlığı gibi kurumlarca onaylanmış ve destek almış aynı zamanda teknoparka başvuru esnasında devam etmekte olan bir Ar-Ge projesi olan firmalar, hakem heyeti denetimine tutulmadan teknoparkta boş ofis olması ve teknopark yönetiminin de onaylaması koşuluyla teknoparka kabul edilebilir.