Başvuru Formu

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Samsun Teknopark olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerinde başlattığımız ve şehrimizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin staj ve istihdam imkanlarını oluşturmak; girişimcilik ruhuna sahip öğrencilerin ticari kabiliyetlerini pekiştirmek; uluslararası ticaret hacmini genişletmek isteyen firmalar için nitelikli  istihdam olanakları sağlamak, uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleri ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine katma değer oluşturmalarını temin etmek amacı ile Karadeniz Ticaret Köprüsü Projesi gerçekleştirilecektir.

Başvurularınız tek tek incelenerek işleme alınacaktır. Başvuru esnasında verilen veya e-posta adresinize gönderilen 14 haneli sorgulama numarası ile başvurunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz.