ORTRECODE SAGLIK SOSYAL PROJE ARASTIRMA GELISTIRME HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ

ORTRECODE SAGLIK SOSYAL PROJE ARASTIRMA GELISTIRME HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ

Firma Bilgileri

-Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri yapmak
-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti yapmak
-Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri vermek
-Bilgisayar programlama faaliyetleri yapmak (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)
-Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satısını yapmak veya aracılık etmek
-Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri yapmak
-Işınlanma, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatını yapmak (elektro-kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen cihazları, x, alfa, beta, gama, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.)
-Işınlanma, elektro medikal ve elektro terapi ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak
-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti yapmak
-Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri
-Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı
-Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatını yapmak
-Gaz tesisatı faaliyetleri yapmak (Hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum isleri dâhil)
-Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri yapmak (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.)
-Sosyal Proje hizmetleri
-Araştırma Geliştirme ve üretim geliştirme faaliyetleri
-Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri projeleri yapmak
-Sağlık turizmi faaliyetleri yapmak
-Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı.
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerince, bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açabilir, sağlık hizmetleri verebilir.
-İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri, hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel checkup merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuvarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak.
-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, kurmak ve işletmek.
-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
-Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek.
-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek.
-Ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık merkezleri, muayenehaneler, laboratuvarlar açmak.
-Aile hekimliği hizmetleri vermek.
-Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.
-İnsanların ve hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla muayenehaneler, klinikler açmak.
-Muayenehane, laboratuvar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk yardım eğitimi için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, yeni teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılmak. Konusu ile ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak.
-Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel çalışmalar eğitim organizasyonları, kişi ve kurumlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
-Yurt içinde ve yurt dışında kara yoluyla kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşıması yapmak, bu amaçla her türlü kara, hava ve deniz tasıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik isleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kıs sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.