TESİD’DEN TEKNOPARK GİRİŞİMCİLERİNE İKİ YARIŞMA

TESİD’DEN TEKNOPARK GİRİŞİMCİLERİNE İKİ YARIŞMA

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) 17. Yenilik Yaratıcılık ve Teknopark Girişimcilik Ödülleri Süreci Başlıyor.

YENİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ

TESİD, büyük firma ve KOBİ’lerin özgün ürünleri, geliştirme ve ticarileştirme süreçlerini 17. kez ödül ile taçlandırılacak. Yenilik Yaratıcılık Ödülleri için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2018.

Büyük Firma ve KOBİ dallarında ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen ölçütlerin üçünde en başarılı olarak değerlendirilen üçer firmaya Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülü verilecektir. Diğer bir deyişle Büyük Firma dalında üç, KOBİ dalında üç olmak üzere altı adet ödül verilecektir.

• Yaratıcı Fikir

• Yenilikçi Ürün

• Ürün Geliştirme Süreci

• Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi

Altı ödüle ek olarak iki adet özel ödül de veriliyor.

Kimler başvurabilir:

Türkiye’de elektronik ürün, sistem tasarlayıp üreten ve/veya her türlü yazılım geliştiren firmalar ödüle başvurabilirler. Bir ürünün tasarlanıp üretilmesinde birlikte çalışan firma ve kuruluşlar ödüle birlikte başvurabilirler. Ödüle başvuran firma söz konusu ürün veya süreç tasarımında alt yüklenici/tedarikçi kullanmışsa, durumu başvuru formunda belirtir; sonradan yazacağı raporda yüklenici/tedarikçinin projeye katkısını ayrıntılı olarak belirtir.

Firma büyüklüğüne göre iki dalda ödül verilecektir;

a. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

b. Büyük Firmalar

Ne ile başvurulur:

Son üç yıl içinde elektronik ve bilgi teknolojileri dalında kullanıma sunulmuş, yenilikçi ve yaratıcı içeriği olan bir ürün ya da üretim süreci ile başvurulur.

a) Ürün; ticari getirisi olan, elektronik teknolojileri ve bileşenlerini kullanan cihaz, elektronik ürün, sistem ve her türlü yazılım olarak tanımlanmıştır.

b) Üretim süreci, elektronik cihaz ve sistem üretiminde kullanılan teknikleri veya test yöntem, düzen ve yazılımları gibi yenilikleri içeren özgün bir süreci ifade etmektedir.

Ödüle aday ürünün / sürecin Ar-Ge çalışmaları Türkiye’de yapılmış ve ürün / süreç Türkiye’de geliştirilmiş olmalıdır. Firma başına en çok üç başvuru yapılabilir. Birlikte başvuracak firmalar başvurularını tek form ile yapacaklardır. Bu durumda, başvuru ücretini lider firmanın ödemesi yeterli olacaktır.

TEKNOPARK GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ

TESİD bu yıl yeni bir yarışma kategorisi oluşturarak Teknoparklardaki genç girişimcileri algoritma etkinliğine davet ediyor. Teknopark Girişimcilik Ödülü için son başvuru tarihi 7 Eylül 2018.

Kimler Başvurabilir:

Türkiye’deki Teknoparklarda faaliyet gösteren, çalışan sayısı 10 kişinin altında ve kuruluş yılı 2010 ve daha sonra olan bütün Kobi’ler katılabilir.

Alanlar:

Machine Learning, Akıllı Şehirler, 5G, Endüstriyel IoT, Yapay Zeka, Siber Güvenlik vb.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: http://tesid.org.tr/