Teknopark Tanıtım Günleri Başlıyor!

Teknopark Tanıtım Günleri Başlıyor!

Teknopark olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem ve hizmet haline dönüştürmek için faaliyet göstererek bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunan, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü, Ar-Ge merkez alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleşerek tüm bu özellikleri taşıdığı alanlardır.

Teknopark hizmet ve faaliyetleri konusunda üniversitemiz öğrenci ve akademisyenlerini bilgilendirmek amacıyla 18 Kasım 2022 tarihinde Samsun Teknopark Konferans Salonunda “Teknopark Tanıtım Günleri” etkinliğini düzenleyeceğiz.

Yer: Samsun Teknopark Konferans Salonu

Saat: 16:00 - 18:00

Katılım ücretsizdir. Katılım için başvuru formu: https://forms.gle/vDVEmbM46t8UkTe28