SVEA & ECE HOLDİNG Firma Yetkilileri ile OMÜ-TTO Uzmanlarımız Arasında Gerçekleşen Online Toplantı Tamamlandı

SVEA & ECE HOLDİNG Firma Yetkilileri ile OMÜ-TTO Uzmanlarımız Arasında Gerçekleşen Online Toplantı Tamamlandı

İSVEA & ECE HOLDİNG yetkilileri, OMÜ Akademisyenlerimizden Dr. Öğrt. Üyesi Sinem Çevik, Öğrt. Gör. Kübra Yontar ile Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Ticarileştirme Birim Yöneticimiz ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Uzmanlarımızın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda; ‘‘Ar-Ge Çalışmaları ve TEYDEB Projeleri’’ üzerine gerçekleştirilen toplantı, değerlendirmelerin de yapılması ardından sona erdi. İSVEA & ECE HOLDİNG ailesine ve OMÜ Akademisyenlerimize göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.