Sıcak Hava Akışı İle Mekanik Enerjiyi Elektrik Enerjisine Dönüştüren Enerji Üretim Sistemi

Sıcak Hava Akışı İle Mekanik Enerjiyi Elektrik Enerjisine Dönüştüren Enerji Üretim Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekber Özdemir, Öğr. Gör. Hakan Bülbül, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Akkaya Oy tarafından tasarlanan, Sıcak Hava Akışı İle Mekanik Enerjiyi Elektrik Enerjisine Dönüştüren Enerji Üretim Sistemi tescil almıştır. Akademisyenlerimizi tebrik ederiz.