Rüzgâr Enerjisi Kullanılarak Oluşturulan Elektrik Yüklerinin Depolanması İçin Bir Sistem ve Bu Sistem İle Elektrik Enerjisi Üretimi

Rüzgâr Enerjisi Kullanılarak Oluşturulan Elektrik Yüklerinin Depolanması İçin Bir Sistem ve Bu Sistem İle Elektrik Enerjisi Üretimi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekber ÖZDEMİR, Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL, Öğr. Gör. Hakan BÜLBÜL tarafından tasarlanan, Rüzgâr Enerjisi Kullanılarak Oluşturulan Elektrik Yüklerinin Depolanması İçin Bir Sistem ve Bu Sistem İle Elektrik Enerjisi Üretimi tescil almıştır. Akademisyenlerimizi tebrik ederiz.