Asya Teknopark Birliği (Asian Science Park Association - ASPA)’nin 26. Dönem Toplantısı

Asya Teknopark Birliği (Asian Science Park Association - ASPA)’nin 26. Dönem Toplantısı

Asya Teknopark Birliği (Asian Science Park Association - ASPA)’nin 26. Dönem Toplantısı, 14 Kasım 2023 tarihinde Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliğe, Samsun Teknopark olarak biz de katıldık. Toplantıda, Birliğin Kurul Yönetici ve Üyeleri ile üye ülkelerden katılım sağlayan Teknopark yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi.

Toplantı, ASPA Genel Direktörü Sn. Dr. Wong Yeong-Junoq ve toplantıya ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Metin Yerebakan'ın katılımcılara yönelik yaptıkları açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında, ASPA'nın etkin gücünün İpek Yolu ekosisteminde yer alan ülkeleri ve coğrafyaları, teknoparklar arası iş birliği ile ticarileşmiş teknolojik gelişmişliğe taşıma hedefine vurgu yapıldı.

Toplantı, seminer gruplarında gerçekleşen değerli konuşmaların sunumları ile devam etti. Konuşmalarda, ASPA'nın İpek Yolu geleneği ve kültürünü kullanarak ulusal ve uluslararası gelişmeye öncülük edeceği ve bu süreçte oynayacağı kilit rol ön plana çıkarıldı. Kamu-üniversite-sanayi iş birliği temelinde, İpek Yolu ekosistemi içindeki teknoparklar arasındaki iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı, dijital dönüşüm, girişimcilik ekosistemi, yatırım kaynakları ve fırsatları ile sürdürülebilirlik konularına odaklanıldı.

Samsun Teknopark Genel Müdür Yardımcımız Sn. Sinan Tosun kurumumuzu temsilen toplantıda yerini aldı. Bu verimli etkinlikte bizleri ağırladıkları ve misafirperverlikleri için Teknopark İstanbul yönetimine teşekkürlerimizi iletiyoruz.