Nutribiom Sağlık Hizmetleri Sağlıklı Beslenme Danışmanlık İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Nutribiom Sağlık Hizmetleri Sağlıklı Beslenme Danışmanlık İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Firma Bilgileri

Belirli bir çevrede yaşayan tüm bakteri, mantar, parazit, virüsler ve archeadan oluşan bu mikroorganizma topluluğuna ‘‘Mikrobiyota’’ denir

Her insanda yaklaşık yüz trilyon kadar mikroorganizma bulunur ve sayıca insan hücrelerinin 1,3 katı kadardırlar. Ortalama 70 kg ağırlığında bir kişinin vücut ağırlığının yaklaşık 2 kilogramını mikroorganizmalar oluşturur. İnsan vücudunda yaşayan mikrobiyota üyeleri sağlıklı bir bireyde ev sahibi olan konakçı ile barış içinde yaşar ve sağlığımıza pek çok katkıları vardır.

Hastalıklarla bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişki incelenmiş ve bazı hastalıklarda farklı, özel bir mikrobiyota olduğu ortaya konmuştur. Bu mikrobiyota sağlıklı bir insanın mikrobiyotasından farklıdır ve buna disbiyozis (bozulmuş mikrobiyota) adı verilmiştir. Disbiyozis gelişimi enflamatuvar birçok hastalığın oluşmasına neden olur. Bağırsak disbiyosizi; irritable Bağırsak Sendromu (IBS), Çölyak, Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, allerjiler, astım gibi solunum yolu hastalıkları, metabolik sendrom, diyabet, karaciğer hastalıkları, nörodejeneratif ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilirken;  genitoüriner sistem disbiyozisi ise interstisyel sistit, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları,  infertilite, böbrek taşları, nörojen mesane, erken boşalma ve üriner inkontinaslarla ilişkilendirilmiştir. 

Disbiyozis sonucu oluşan sorunların restorasyonu prebiyotik ve probiyotiklerle sağlanır. Prebiyotikler; gastrointestinal sistemin asiditesine ve emilimine dirençli, intestinal flora tarafından fermente edilen, intestinal bakterilerin sağlık yönünde büyümesi ve/veya aktivitesini sağlayan biyoaktif bileşiklerdir. Basitçe mikrobiyotamızın besinleri olarak tanımlanırlar. Probiyotikler ise Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre; yeterli miktarda alındığı zaman konakçıda sağlığa yararlı etki ortaya çıkaran canlı mikroorganizmadır ve bu yararlı etki bilimsel olarak mutlaka dökümente edilmiş olması gerekir.

Genito-üriner sistem mikrobiyotası son yıllarda bilim dünyası tarafından yeni yeni gündeme gelmektedir. Seminal mikrobiyota kompozisyonunun hem  sperm motilitesi, sperm sayısı, DNA fragmantasyonu, kromozomun sayı ve yapı anomalileri gibi sperm kalitesi parametrelerini hem de embryo sağlığını etkilediği gösterilmiştir. Vajinal mikrobiyotanın ise cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korumadan infertiliteye, üriner inkontinasdan hormonal dengeye kadar kadın sağlığı üzerinde rol oynadığı pek çok alan vardır. 

Şirketimiz hem genitoüriner sistem hem de gastrointestinal sistem disbiyozisi sorununa çözüm üretebilmek veb insan sağlığına katkıda bulunabilmek amacıyla hem tanı testleri hem de tedavi için probiyotik ve prebiyotik geliştirilmesi konuları ile ilgili faaliyet göstermektedir. Çalışmalarımız sonucunda özellikle infertilite, kadın ve erkek sağlığı üzerinde etkili olabilecek potansiyel probiyotikler ve/veya infertiliteye neden olabilecek yeni patojenlerin saptanmasını hedeflemekteyiz.