MEHMET ARİF BEYHAN

MEHMET ARİF BEYHAN

Firma Bilgileri

Tarım makinaları mühendisliği alanında, biyolojik faktör, mühendislik uygulamaları açısından önemlidir. Özellikle, bahçe mekanizasyonuna yönelik tasarımlarda, ekoloji, topoğrafya, yetiştirme teknikleri, çeşit özellikleri vb. faktörler dikkate alınması gereken temel unsurlardır. Fındık üretiminde, yetiştirme tekniği ve ekolojik faktörler, fındık iriliği, fındık kabuk kalınlığı, tanenin zurufa tutunma özellikleri gibi zuruf soyma tekniğini etkileyebilecek pomolojik özelliklerini değiştirmektedir. Türkiye’de yetiştirilen fındık çeşitleri arasında tane şekli, tane iriliği ve özellikle zuruf özellikleri açısından önemli düzeyde faklılıklar bulunmaktadır. Fındık zurufu soyma prensipleri üzerine yapılmış sınırlı sayıdaki akademik çalışmalar bir fikir vermekle beraber, söz konusu faktörlerin dikkate alınmamış olması nedeniyle, makinalaştırma çalışmaları açısından yeterli verilere sahip değildir. Bu nedenlerle, proje konusu makinanın zuruf soyucu üniteleri, seperasyon üniteleri, pnömatik transporta dayalı iletim sistemleri gibi ünitelerin fonksiyonel optimizasyonunu sağlayabilecek bir tasarım için deneysel verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Firmamız, bu amaçla tarım makinaları tasarımı özelinde Parmaklı Batörlü Fındık Harman Makinası Geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.