GRIT COĞRAFİ RİSK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

GRIT COĞRAFİ RİSK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Firma Bilgileri

Şirketimizin ana çalışma konusu, başta sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere coğrafi veya konuma bağlı heyelan, taşkın/su baskını, deprem, dolu, fırtına vb. doğal afet risklerini yüksek doğrulukta hesaplamak ve risk haritaları şeklinde sunmaktır.

Risklerin hesaplanması için Ar-ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz ve doğruluk düzeyleri %90’ın üzerinde sonuçlar üreten kendi yöntemlerimizi kullanmaktayız. Üretilen risk haritaları üzerinde her türlü konumsal, istatistiksel ve aktüeryal analiz ve hesapların gerçekleştirilmesini sağlayan ve şirketimizce geliştirilen inGRIT Risk Reports yazılımımız da ayrıca ürünlerimiz arasında bulunmaktadır.

ÜRÜNLERİMİZ

Heyelan Risk Haritaları

 • 1/25.000 ölçekli haritaları (Yükseklik, jeoloji, heyelan envanter gibi) kullanarak, 10m X 10m duyarlığında üretilen ve %90’ın üzerinde doğruluk testi ile teslim ettiğimiz haritalardır.
 • Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesinde kullanılan parametreler;
  • Jeoloji (litolojik birimler) ve heyelan envanter haritası
  • Yükseklik
  • Eğim
  • Bakı
  • Plan ve Profil Eğriliği
  • Topoğrafik Nemlilik İndeksi
  • Akarsuya yakınlık
  • Yola Yakınlık
  • İsteğe bağlı olarak 1/100.000 Ölçeğinde 25m X 25m çözünürlükte de üretebilmekteyiz. (Doğruluk %80-84 arasındadır).

Taşkın/Sel/ Su Baskını Risk Haritaları

 • 1/25.000 ölçeğinde, 10m X 10m duyarlığında üretilen ve %90’ın üzerinde doğruluk testi ile teslim ettiğimiz haritalardır.
 • MIKE FLOOD Taşkın Modelleme yazılımı kullanılarak üretilmektedir.
 • Taşkın simülasyonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen saatlik yağış verileri kullanılmaktadır.
 • Kullanılan diğer veriler ise çalışılacak alanın Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), akarsu ve drenaj ağı, Jeolojisi, arazi örtüsü, uzun yıllar aylık yağış verileri, diğer sınır değerleri
 • 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıllık tekerrür debilerine göre üretim yapılabilmektedir.

İsteğe bağlı olarak 25m X 25m duyarlılıkta da üretebilmekteyiz. (Doğruluk %75-82 aralığındadır)

Deprem Risk Haritaları

 • 1/25.000 ölçeğinde, 10m X 10m duyarlığında üretilen haritalardır.
 • ArcGIS CBS yazılımı kullanılarak üretilmektedir.
 • Kullanılan Veriler
  • Jeoloji,
  • Aktif faylara yakınlık,
  • Deprem noktası sayısı,
  • Deprem bölgeleri derecelendirmesi,
  • Yer şekilleri (jeomorfoloji)
  • Topoğrafya (Eğim),
  • Heyelan duyarlılığı
  • Parsel bazında zemin etüdü raporları
  • Çalışılacak bölgelerdeki uluslararası makalelerdeki bilgiler ve uygulamaları
 • İsteğe bağlı olarak 25m X 25m duyarlılıkta da üretebilmekteyiz.

 

inGRIT Risk Reports Yazılımı

 • Poliçe kabulü,
 • Poliçe fiyatlandırması,
 • PML (Probable Maximum Loss) hesaplaması,
 • Kümül hesabı,
 • Belirli bir bölgedeki risk toplamının hesabı,
 • Pazar analizi ve analiz çıktılarının raporlanması