AGROBİGEN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TİC. LTD. ŞTİ.

AGROBİGEN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TİC. LTD. ŞTİ.

Firma Bilgileri

AGROBİGEN grup, 2015 yılında tarımın farklı disiplinlerinde çalışan 6 akademisyen tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Teknopark’ında kurulmuştur. Genel itibari ile çalışmalarımız kurucu ortakların uzmanlık alanlarına bağlı olarak bitkisel üretim içerisinde yetiştirme teknikleri, tarımsal mücadele, toprak ve bitki besleme, sulama ve drenaj, tarımsal inşaat ve tarım ekonomisini kapsamaktadır. Bunun yanında şirketimiz hayvancılıkla ilgili konularda da hizmet vermektedir. Hizmet alanlarımız genel olarak Ar-ge, Danışmanlık, Mühendislik ve Organizasyon’dan oluşmaktadır.

Agrobigen AR-GE

Tarımsal üretimde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri geçmişten günümüze diğer disiplinlerle karşılaştırıldığında önemli bir yer tutmaktadır. Tarımda verim ve kalitenin doğal kaynaklar korunarak arttırılması için yetiştirme sistemleri, sulama, gübreleme, tarımsal mücadele, pazarlama, yayım ve politika belirleme ve bunlara benzer konularda Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Dünyada tarımla ilgili birçok bilimsel dergi faaliyetlerine sürdürmekte ve sürekli ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştaylar vb. akademik faaliyetler düzenlenmektedir. Agrobigen söz konusu akademik faaliyetleri gerçekleştirmeyi, Ar-Ge projelerinin paydaşı olmayı hedefler.

Agrobigen Danışmanlık

Bitkisel veya Hayvansal Üretimde bir işletme mi düşünüyorsunuz? Ya da bir işletmeniz var, işletmekte zorlanıyorsunuz. Kurgulamadan projelendirmeye, projelendirmeden gerçekleştirmeye her aşamada biz varız. Agrobigen grup her türlü tarımsal danışmanlık hizmetiyle hep yanınızdadır. Bizim için zor yoktur, imkânsız biraz zaman alır. Bekliyoruz.

Agrobigen Mühendislik

Tarımsal üretim temelde biyolojik bir sürece dayanmaktadır. Söz konusu üretimin potansiyel düzeyde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, çevreyle uyumlu, karlı ve sürdürülebilir gerçekleşebilmesi için uygun teknoloji ve alt yapının kullanılmasında mühendislik çözümlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Agrobigen Mühendislik tarımsal yapılar*, su ve arazi kaynakları** konularında tasarım, projelendirme, gerçekleştirme ve ilgili problemleri çözmede yanınızdadır.

*Tarımsal Yapılar

  • Seraların projelendirilmesi, işletme ve otomasyon sistemlerinin tasarım ve uygulanması
  • Tarımsal üretim yapılarının (ahır, ağıl, kümes, silo, soğuk hava depoları, mantar üretim yapılar, hangar, ürün işleme ve paketleme yapıları vb.)  tasarımı ve projelendirilmesi,
  • Jeotermal enerjinin tarımda kullanılmasına yönelik projeler,
  • Tarımsal yapılarda işletme ve yönetime ilişkin çözümleri,

**Su ve arazi kaynakları

  • Bireysel sulama sistemleri projeleri (Yüzey- toprak altı damla, Yağmurlama, Kendinden hareketli dairesel ve doğrusal, Peyzaj, ve Yüzey sulama sistemleri)
  • Toplu Basınçlı Sulama sistemleri projeleri (hidrantlı veya vanalı sistemler),
  • Sulama sistemlerinde otomasyon projeleri,
  • Alternatif enerji kaynakları (güneş, rüzgar enerjisi) ile sulama sistemlerinin işletilmesine yönelik projeleri,

Agzobiden Organizasyon

Ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlar (kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, panel vb), sergi, arazi uygulamaları, tarla günleri vb. faaliyetleri ön hazırlıkları (organizasyon konseptinin hazırlanması, baskılı materyallerin hazırlanması, web sitesinin hazırlanılması, sponsorluk dosyalarının hazırlanması ve ilgili firmalara duyurulması vb) ile projelendirmek, gerçekleştirmek ve raporlamak (otel mutabakatının yapılması, kayıt ve konaklama raporlarının sunulması, organizasyon istatistik ve mali dökümü, faaliyet fotoğrafları ve CD’si gibi)  bizim işimizdir.

Agrobigen Ticaret

Agrobigen firmasının ticaret yaklaşımı dünyada gerçekleşen kısa ve uzun dönem eğilimleri ve değişimleri bir araya getiren sistematik bir yaklaşımdır. Agrobigen ticaret biriminin takip ettiği her strateji piyasaya giriş ve çıkışı daha düzenli hale getiren ileri düzeydeki alt sistemlerden oluşmaktadır. Agrobigen ticaret birimi piyasada bulunan risklerin olumsuz etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak stratejileri geliştirip, uygulamakta ve beklenmeyen risklerle karşılaşılsa bile, kar elde etme beklentisi oluşturan ticaret anlayışına sahiptir.