Agrizone R&S (Agrizone Research and Solutions)

Agrizone R&S (Agrizone Research and Solutions)

Firma Bilgileri

Agrizone R&S  (Agrizone Research and Solutions) Samsun Teknopark bünyesinde faaliyet göstermek üzere 2019 yılında Prof. Dr. Celal Tuncer tarafından kurulmuştur. Agrizone R&S öncelikle tarımsal faaliyetlerle ilgili konularda araştırma ve geliştirme projeleri yapma ve yürütmeyi, tarımsal konularda danışmanlık yapmayı, eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, tarımsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeyi, tarımsal amaçlı alet, ekipman ve yazılım geliştirmeyi, rapor hazırlamayı ve bu amaçlarla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmayı, kendi alanındaki ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve şirketlerle işbirliği yapmayı hedeflemektedir. Firma vermiş olduğu diğer hizmetler yanında bu güne kadar uluslararası 3 adet projeyi tamamlamış, bir uluslararası proje ise halen devam etmektedir.

Hizmetler:  Tarımsal Ar-Ge faaliyetleri, Danışmanlık, Eğitim, Organizasyon, Alet-ekipman, yazılım geliştirme, Rapor hazırlama, Proje hazırlama, Tarımsal sorunlara çözüm geliştirme,  vb. tarımsal amaçlı faaliyetler.