BiGG 2023-1 Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular

BiGG 2023-1 Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Çağrı kapsamında proje desteği üst limiti nedir? Ne kadarlık hisse karşılığında yatırım yapılacaktır?

Cevap: Girişimcilik proje desteği üst limiti 450.000 TL’dir. Programın 2. Aşama panel değerlendirmeleri sürecinde her iş planı için destek kapsamına alınan bütçe belirlenecektir. İş planının desteklenmeye uygun bulunması halinde panel değerlendirmesinde belirlenen destek tutarı, TÜBİTAK BiGG Fonu ile %3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacaktır.

 

Soru: Desteğin aktarım şekli nasıl olacaktır? Yatırım tutarının şirkete aktarım zamanı için yapılan öngörü nedir?

Cevap: Proje bütçesinin tamamı şirket kurulumu sırasında sermaye olarak aktarılacaktır. Mevcut durumda şirketin kuruluş aşamasında tüm yatırım tutarının tek seferde farklı tertip hisseler üzerinden aktarılması öngörülmektedir. Detaylı bilgilendirmeler süreç içerisinde girişimcilerle paylaşılacaktır.

 

Soru: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında desteklenecek şirketlerin tüzel kişiliğinin türü ne olmalıdır?

Cevap: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında yatırım yapılacak şirketlerin anonim şirket statüsünde kurulması gerekmektedir.

 

Soru: Kurulacak fonda diğer yatırımcılar da yer alacak mıdır? Eğer girişim sermayesi yatırım fonu statüsünde bir fon kurulacaksa fondan nitelikli yatırımcılarda pay alabilecek midir?

Cevap: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında yatırım yapacak fonda TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK iştirakinin tek yatırımcı olacağı öngörülmektedir. İlerleyen süreçte açılacak yeni çağrılara yönelik olarak farklı fonların oluşturulabilmesi ve yeni yatırımcıların bu fonlara katılması hedeflenmektedir.

 

Soru: TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen iş planına fonun yatırım yapmaması mümkün müdür? TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunduktan sonra fon tarafından ayrı bir değerlendirme yapılacak mıdır?

Cevap: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında kurulacak fon TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen bütün girişimlere yatırım yapacaktır. Fon TÜBİTAK’ın destek kararına ilişkin olarak değerlendirme yapmayacak, gerek duyulması halinde farklı hususlar için fon tarafından görüş paylaşılması mümkün olacaktır.

 

Soru: Desteğe hak kazanan girişimciler destek kararından önce şirketini kurabilir mi?

Cevap: Girişimcilerin değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra, fonun belirleyeceği süreçte belirtilen zaman diliminde BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında yatırım yapılacak şirketlerini kurması gerekmektedir.

 

Soru: Başvuruda bulunan iş fikirlerinin sadece Ar-Ge ve yenilik içeriğinin yüksek olması değerlendirmelerin olumlu olması için yeterli midir? İş modeli inovasyonu odaklı ve hızlı ticarileşme potansiyeli olan girişimler avantajlı konuma gelecek midir?

Cevap: Değerlendirmeye alınacak başvuruların büyüme potansiyeli olan, hem Ar-Ge içeriği hem de pazar potansiyeli yüksek iş planlarına dayalı olması gerekmektedir. Panel değerlendirmelerinde bu hususlar ve ticarileşme potansiyeli özellikle irdelenecektir.

 

Soru: Yatırımcı sözleşmesinin taslak metni süreç içerisinde girişimcilerle paylaşılacak mıdır?

Cevap: TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK iştirakinin bir fona yatırımcı olarak katılması sonrasında bu durum detayları ile birlikte kamuoyuna açıklanacaktır. Ayrıca girişimcilere sunulacak şartlar, girişimcilerle imzalanacak sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgiler de paylaşılacaktır.

 

Soru: BiGG Fonu portföy yönetimi çağrı kapsamında yatırım yapılan tüm girişimlere, diğer fonların yatırım yaptığı şirketlere sunduğu gerekli destekleri sağlayabilecek midir?

Cevap: Projenin teknik izleme süreçleri TÜBİTAK tarafından yürütülmeye devam edilecek olup, ayrıca mentorluk mekanizmaları ile de yatırım süreçlerine ilişkin yapı desteklenmeye çalışılacaktır. TÜBİTAK’ın diğer destek mekanizmalarında girişimlere sağlanan destekler de bu çağrı kapsamındaki süreçlere kanalize edilecektir.

 

Soru: Daha önce veya hâlihazırda BiGG desteğinden hibe olarak yararlanan girişimlere de bu çağrı ile yatırım yapılması mümkün olacak mıdır?

Cevap: Daha önceki çağrılarda BiGG desteğine başvurmuş girişimler Girişimcilik Destek Programı desteğinden hibe olarak yararlanmıştır. Sadece BiGG 2023-1 çağrısı ile yatırım tabanlı destek sağlanacaktır.

 

Soru: 2023-1 BiGG çağrısının yatırım tabanlı olması nedeniyle Uygulayıcı Kuruluşların 1. aşama faaliyetleri kapsamında ve sonrasında girişimcilere sunacağı desteklerin geri plana çekilmesi gerekli midir?

Cevap: Yatırım sonrasında fonun girişimin yönetiminde aktif şekilde yer alması öngörülmemektedir. Bu nedenle Uygulayıcı Kuruluşların girişimlere desteğinin aynı şekilde devam etmesi planlanmaktadır.

 

Soru: Girişimin daha sonra farklı bir yatırım alması çağrı kapsamında bir sorun teşkil edecek midir?

Cevap: Girişimin daha sonra farklı bir yatırım alması mevcut durumda TÜBİTAK açısından bir sorun etmemektedir.

 

Soru: BiGG 2023-1 çağrısı kapsamında desteklenecek projelerin izleme süreçlerinde bir değişiklik olacak mıdır?

Cevap: BiGG 2023-1 çağrısı kapsamında desteklenecek projelere ilişkin olarak girişimcilerle proje izleme sözleşmesi imzalanacaktır. İş planının tanımlanan dönem aralıklarında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin sadece dönem raporunu içeren İş Planı İlerleme Raporu ve son dönemde İş Planı Sonuç Raporu TÜBİTAK’a sunulacaktır. Ayrıca desteklenen projelerin, destek süresinin son döneminde ve ticarileşme izleme süresi içerisinde gerçekleşen ticarileşme faaliyetlerinin sonuçları izlenecek, değerlendirilecek ve ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Ticarileşme dönemi proje sözleşmesi çerçevesinde destek bitiş tarihinde (ek süre verilmesi halinde ek süre dahil) başlatılacak ve mevzuat çerçevesinde 1. 3. ve 5. Yılda firma tarafından sunulacak ticarileşme raporlarıyla takip edilecektir.

 

Soru: Fon ile girişimci arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, TÜBİTAK’ın süreçleri nasıl ilerletilecektir?

Cevap: TÜBİTAK BiGG fonunda yatırımcı konumunda olacaktır. Fon ve kuruluş arasında yatırım sözleşmesi imzalandıktan sonra TÜBİTAK ve kuruluş arasında proje izleme sözleşmesi imzalanacaktır. İş planının tanımlanan dönem aralıklarında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin dönem raporunu içeren İş Planı İlerleme Raporu ve son dönemde İş Planı Sonuç Raporu TÜBİTAK’a sunulacak ve projenin teknik izlemesi TÜBİTAK tarafından yürütülecektir. Fonun yatırımdan çıkışına ilişkin hususlar fon ile kuruluş arasında akdedilecek yatırım sözleşmesi ile belirlenecektir.

 

Soru: BiGG Fonu yatırımcı olarak takip eden yatırım turlarına iştirak edecek midir?

Cevap: Fon, kuruluş tarafından yürütülen projenin tamamlanmasının ardından kuruluşa ilave yatırım yapabilir veya kendi iç tüzüğüne göre kuruluşla olan ortaklığını gidererek yatırımdan çıkabilir. Fonun yatırımdan çıkışına ilişkin hususlar fon ile kuruluş arasında akdedilecek yatırım sözleşmesi ile belirlenecektir. İlerleyen süreçlere ilişkin kararlar fon tarafından verilecektir.

 

Soru: Uygulayıcı Kuruluşlara yönelik ödül mekanizmasında bir değişiklik olması düşünülmekte midir?

Cevap: Uygulayıcı Kuruluşların belirlenmesi ve desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programında ve son çağrıda mevcut durumda bir değişiklik öngörülmemektedir.

 

Soru: Yatırım tutarı karşılığında alınan %3 hisse, işletme var olduğu sürece fonun sahipliğinde mi kalacaktır?

Cevap: TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK iştirakinin yatırımcısı olacağı fonun belirli bir yatırım ve izleme süreleri olacaktır. Bu süreler dahilinde yatırımlar ve yatırımlardan çıkış yapılacaktır. Fon belirlendiğinde bu süreler de ilan edilecektir.

 

Soru: Yatırım tutarı sadece iş planında ve ilgili formda belirtilen harcamalar için mi kullanılacaktır?

Cevap: TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK iştirakinin yatırımcısı olacağı fonun girişimlere aktaracağı yatırım tutarı sonrasında TÜBİTAK tarafından mali rapor talep edilmeyecektir. Projede yürütülen faaliyetlere ilişkin sadece dönem raporunu içeren İş Planı İlerleme Raporu TÜBİTAK’a sunulacaktır.

 

Soru: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında desteklenecek şirketin Türkiye içerisinde kurulması zorunluluğu devam etmekte midir?

Cevap: Proje kapsamında desteklenecek girişimcinin kurucu ortak olacağı sermaye şirketinin Türkiye’de yerleşik anonim şirket yapısında olması gerekmektedir.