Samsun Teknopark

Dr. Buğra ÇOLAK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MORTAŞ

OMÜ-TTO Koordinatörü

mmortas@samsunteknopark.com

Osman ÖZKOÇ

Genel Müdür Yardımcısı

oozkoc@samsunteknopark.com

Öğr. Gör. Eda BEYLİHAN

OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı

ebeylihan@samsunteknopark.com

Özge SAĞLAM

Kodlama ve Robotik Uygulamalar Koordinatörü

osaglam@samsunteknopark.com

Seray DÜZTAŞLAR

Portal Takip Sorumlusu

portaltakip@samsunteknopark.com

Ergün ALVER

Tanıtım ve Bilgilendirme Uzmanı

ealver@samsunteknopark.com

Latife Çağla KOYUNCU

Fikri-Sınai Haklar ve Ticarileştirme Uzmanı

ckoyuncu@samsunteknopark.com

Ecem ALAN KEVSEROĞLU

Fikri-Sınai Haklar ve Ticarileştirme Uzmanı

ekevseroglu@samsunteknopark.com

Pelin BAYLAN YILMAZ

Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı

pyilmaz@samsunteknopark.com

F. Rabia AKÇATEMİZ

Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı

rakcatemiz@samsunteknopark.com

Kürşat TUNÇER

İş ve Proje Geliştirme Uzmanı

ktuncer@samsunteknopark.com

Yaman ŞEKER

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

yseker@samsunteknopark.com

Erhan KÖROĞLU

Muhasebe Sorumlusu

muhasebe@samsunteknopark.com

Serkan İNAN

Teknisyen

Tahsin KIZILTAŞ

Destek Personeli

Meryem YILMAZ

Destek Personeli