Samsun Teknopark

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MORTAŞ

Öğr. Gör. Osman ÖZKOÇ

Genel Müdür Yardımcısı

oozkoc@samsunteknopark.com

Hakan DEMİR

Prototip Atölye Sorumlusu

hdemir@samsunteknopark.com

Sahra Mürvet OĞUR

İdari İşler Sorumlusu

sogur@samsunteknopark.com

Zeynep UYULUR

Portal-Muafiyet Sorumlusu

zuyulur@samsunteknopark.com

Kemal KÖSE

Teknisyen

Tahsin KIZILTAŞ

Destek Personeli

Meryem YILMAZ

Destek Personeli