Samsun Teknopark

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MORTAŞ

Öğr. Gör. Osman ÖZKOÇ

Genel Müdür Yardımcısı

oozkoc@samsunteknopark.com

Öğr. Gör. Eda BEYLİHAN

OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı

ebeylihan@samsunteknopark.com

Ergün ALVER

Kurumsal İletişim Uzmanı

ealver@samsunteknopark.com

Öğr. Gör. L. Çağla KOYUNCU

Fikri-Sınai Haklar ve Ticarileştirme Uzmanı

ckoyuncu@samsunteknopark.com

Ecem ALAN KEVSEROĞLU

Fikri-Sınai Haklar ve Ticarileştirme Uzmanı

ekevseroglu@samsunteknopark.com

Yaman ŞEKER

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

yseker@samsunteknopark.com

Şafak Esra ASLAN

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

easlan@samsunteknopark.com

Hakan DEMİR

Prototip Atölye Sorumlusu

hdemir@samsunteknopark.com

Ceyda KETENCİ

Muhasebe-Finans Sorumlusu

muhasebe@samsunteknopark.com

Kemal KÖSE

Teknisyen

Tahsin KIZILTAŞ

Destek Personeli

Meryem YILMAZ

Destek Personeli