Samsun Teknopark

AYCMED MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC. A.Ş.

AYCMED, medikal ve sağlık alanında AR-GE faaliyetleri yürüten bir şirkettir. Kosgeb Ar-Ge İnovasyon Programıyla “Staphylococcus aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Hızlı Tespiti” İçin StaResMet’i geliştirmiş ve Ar-Ge İnovasyon Endüstriyel Programıyla kitin seri üretimine geçmiştir. AYCMED, StaResMet başta olmak birçok hızlı tanı yöntemi üzerinde çalışarak medikal-sağlık alanında projeler geliştirmektedir.Şirketimizin ortaya çıkış amacı ve vesilesi, insanlara öncelikle sağlık alanı olmak üzere AR-GE faaliyetleri ile hizmette bulunmaktır. Bu bağlamda insanların yaşam kalitesini yükseltmek, özellikle sağlık alanındaki sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmak, ülkemizin medikal alanda ihtiyaç duyduğu katma değerli ürünleri ve hizmetleri ortaya koymak nihai hedeflerimizdir.

FAALİYET ALANLARI:

Sağlık – Medikal

ÜRÜN:

StaResMet: Günümüzde enfeksiyon hastalıkları hala en fazla ölüme sebep olan hastalıklardandır. Bunun yanında ekonomik olarak değerlendirildiğinde tedavi masraflarının artması ve işgücü kaybına yol açması nedeniylet oplum değerlerinde ve ülke ekonomisinde kayıplara neden olmaktadır. Özellikle hastane florasında mevcut bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların daha dirençli olması nedeniyle ek sorunlar üretmekte tedavi masrafını arttırmakta ve hastanede kalış süresini uzatmaktadır. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin seçimi duyarlılık test sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu nedenle test sonuçlarının erken elde edilmesi ile tedavinin erken başlaması hastada oluşabilecek zararların en aza indirilmesini sağlamaktadır. Staphylococcus aureus toplum ve hastane kaynaklı birçok enfeksiyonda etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakteri ile oluşan enfeksiyonların tedavisinde ilk olarak bakteri tanımlaması ve daha sonrasında tedavinin başlayabilmesi için metisilin direncinin belirlenmesi gerekmektedir. Metisilin direncinin erken belirlenmesi özellikle kritik hasta gruplarında erken ve etkin bir tedavinin başlaması açısından oldukça önemlidir. Tedavi protokolü bakteride metisilin direncinin olup olmamasına göre belirlenmektedir. Kolorimetrik bir yöntem olan StaResMet Staphylococcus aureus klinik izolatlarında metisilin direncini 6 saat gibi kısa bir sürede belirlemektedir. Ayrıca StaResMet diğer mevcut yöntemlere de alternatif sağlamıştır. Mevcut yöntemler içerisinde ucuz ve kolay uygulanabilenler zaman açısından dezavantajlı iken hızlı otomatize sistemler ise maliyet açısından dezavantajlıdır. Oysaki StaResMet, kolay uygulanabilen bir yöntem olmasının yanı sıra uygun fiyat avantajı da sağlamaktadır. Ayrıca testin kolorimetrik bir yöntem olması çıplak gözle kolayca değerlendirilebilmesini sağlamaktadır.

StaResMet kullanıma hazır olarak sunulduğundan kullanıcı kullanım talimatının direktiflerini uygulayarak testi kolayca yapabilmektedir. Ayrıca StaResMet 12 örnek çalışılabilecek şekilde kullanıma hazır olarak paketlenmiştir.

HİZMETLER:

Liyofilizayson Hizmeti

Saf su Alımı

Derin Dondurucu Kullanımı (-86 °C)

Steril Kabin Kullanımı

Su Banyosu Kullanımı

Buzdolabı Kullanımı

Etüv Kullanımı

TAMAMLANMIŞ PROJELER:

2014 / AGEP-09 – Araştırma-Geliştirme, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı (KOSGEB)

Proje Konusu: Staphylococcus aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Hızlı Tespiti İçin Kit Geliştirilmesi

DEVAM EDEN PROJELER:

2016/AGEP-03 – Araştırma-Geliştirme, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı (KOSGEB)

Proje Konusu: Staphylococcus aureus klinik izolatlarında metisilin direncinin hızlı tespiti için geliştirilmiş olan “StaResMet” kitinin ticari kullanımı için üretimi

Firma Bilgileri

Kategori: MEDİKAL
Telefon: 0(362) 312-19-19
Web: http://www.aycmed.com