AGRIZONE R&S

AGRIZONE R&S

  • TGB Giriş Tarihi: 12 Eylül 2019

Firma Bilgileri

  • Agrizone R&S (Agrizone Research and Solutions) öncelikle tarımsal faaliyetlerle ilgili konularda araştırma ve geliştirme projeleri yapma ve yürütmeyi, tarımsal konularda danışmanlık yapmayı, eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, tarımsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeyi, tarımsal amaçlı alet, ekipman ve yazılım geliştirmeyi, rapor hazırlamayı ve bu amaçlarla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmayı, kendi alanındaki ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve şirketlerle işbirliği yapmayı hedeflemektedir.
  • Tarım, ilgi sahasına giren bitki ve hayvan çeşitliliğinin fazlalığı ve bunların çevre ile olan etkileşiminin yüksekliğine bağlı olarak geniş bir bilgi birikimine ihtiyaç duyan stratejik bir faaliyet alanıdır.  Tarımın bu geniş faaliyet alanı ve çeşitliliği, zaman içinde ortaya çıkan spesifik ihtiyaçları piyasada mevcut olan standart yaklaşımları kullanarak karşılamada zorluk yaratabilmektedir. Tarımsal üretimin kalitesi, verimliliği ve sürdürülebilirliği;  gelişen sorunlara ve piyasa taleplerini karşılamaya yönelik olarak ortaya çıkan gereksinimlere hızlı ve etkili çözüm geliştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle ortaya çıkabilecek spesifik sorunlar üzerinde hedef-çözüm odaklı, özgün ve araştırmaya dayalı yaklaşımlar geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Agrizone R&S tarımsal faaliyetlerin dinamik yapısına bağlı olarak tarımın mevcut ve zaman içinde ortaya çıkabilecek sorunlarına bilimsel ve deneysel yaklaşımlar geliştirmeyi, danışmanlık yapmayı, mevcut bilgi birikimini eğitim ve uygulama yoluyla yaymayı ve bu konularda çözüm odaklı analitik raporlar hazırlayarak çözümün, gelişmenin, kalkınmanın ve refahın bir parçası olmayı   hedeflemektedir.